WebHostingLab

Okrajčena parena suva bukova gradja

Hiper:

L od 0.5-0.9m, D≠ 25, 32, 38, 50 i 60 mm           

Kratka:

L od 1.0-1.7m, D≠ 25, 32, 38, 50 i 60 mm

Duga:

L ≥ 1.8m, D≠ 25, 32, 38, 50 i 60 mm

{ppgallery}ppgallery/okrajcena{/ppgallery}

Sva bukova rezana građa odmah ide u sušare, a nakon sušenja vrši se proces prerade.

Procenat vlage suve gradje je 10 ± 2 %.

Proces parenja prilagodjavamo zahtevima kupaca.